Živnostník – Stará Hora Sebechleby

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama (napr. živnostník):

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Občianskeho združenia Sebechleby poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

3. Potrebné údaje:
IČO: 42009481
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): OZ Sebechleby
Ulica: Sebechleby
Číslo: 10
PSČ: 962 66
Obec: Sebechleby

4. Novinka v roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2016 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Občianskeho združenia Sebechleby.

Poznámky: Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Tlačivá:

Daňové priznanie typu FO - A = predvyplnené OZ SebechlebyPotvrdenie o podaní daňového priznania FO - ADaňové priznanie typu FO - B = predvyplnené OZ SebechlebyPotvrdenie o podaní daňového priznania FO - B