Zamestnanec – Stará Hora Sebechleby

Ak ste zamestnanec:

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2015 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2015, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2016 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane Občianskemu združeniu Sebechleby spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Novinka v roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).

Potrebné údaje:
IČO: 42009481
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): OZ Sebechleby
Sídlo: Sebechleby 10, 962 66 Sebechleby

3. Najneskôr do 30.4.2016 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2015 minimálne 40 hodín.

Poznámky: Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Tlačivá:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej danePotvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti