Právnická osoba – Stará Hora Sebechleby

Ak ste právnická osoba:

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2015 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii ako Občianskemu združeniu Sebechleby), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2015 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať Občianskemu združenie Sebechleby 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky.

3. Potrebné údaje:
IČO: 42009481
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): OZ Sebechleby
Ulica: Sebechleby
Číslo: 10
PSČ: 962 66
Obec: Sebechleby

4. Novinka v roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy zaslali 1% (2%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky: Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Tlačivá:

Daňové priznanie typu PO = predvyplnené OZ SebechlebyPotvrdenie o podaní daňového priznania PO