Jánska vatra 2014
28. jún 2014

Stránku www.starahora.sk pre Vás pripravilo Občianske združenie Sebechleby.

Oberačka po sebechlebsky MMXI.

In vino veritas – Vo víne je pravda.
Neobľubovať víno, to je smola, ale nepiť ho, to je nešťastie.
Canus
Dlhšie trvá víno vyrobiť, ako ho vypiť.
Drazenov vinársky zákon
Kto neobľubuje víno a spev, zostane bláznom po celý život.
Johann Wolfgang Goethe
Víno je nápoj bohov, mlieko je nápoj detí, čaj nápoj žien a voda nápoj šeliem.
John Stuart Blackie
Jedine vínu som celkom verný.
Publius Ovídius Naso
Niekto nevie, koľko vypije vína, do tej doby, kým to neskúsi.
Syrus
Boh stvoril vodu, ale človek vyrobil víno.
Victor Hugo
Ako prospieva víno, keď sa pije včas, tak škodí pitie v nevhodný čas
Publius Ovídius Naso
Pri prvom pohári pije muž víno, pri druhom víno pije víno, pri treťom víno pije muža.
Japonské príslovie